Матчи

Москва
Королевские Кобры
0
Дата не назначена
Москва
Пегасы
0
Москва
Спартанцы 1
0
Дата не назначена
Москва
Драконы
0
Москва
Королевские Кобры
66
14 мая, 10:00
Истра
Москва
Драконы
46
Москва
Пегасы
24
14 мая, 08:30
Истра
Москва
Спартанцы 1
46
Москва
Грифоны
27
13 мая, 17:30
Истра
Москва
Бобры
23
Москва
Спартанцы 2
28
13 мая, 16:00
Истра
Москва
Хаски
41
Москва
Драконы
20
13 мая, 10:30
Истра
Москва
Спартанцы 1
0
Москва
Пегасы
35
13 мая, 09:00
Истра
Москва
Королевские Кобры
59
Москва
Бобры
59
12 мая, 19:30
Истра
Москва
Хаски
39
Москва
Грифоны
32
12 мая, 18:00
Истра
Москва
Спартанцы 2
23
Москва
Тигры 2
50
30 апр., 15:30
БИТЦА
Москва
Драконы 2
10
Москва
Грифоны
50
30 апр., 13:15
БИТЦА
Москва
Драконы 2
12
Москва
Бобры
46
30 апр., 12:10
Марьина роща
Москва
Спартанцы 2
39
Москва
Тигры 2
49
30 апр., 12:00
БИТЦА
Москва
Хаски
43
Москва
Royal Motors
0
26 апр., 15:00
БИТЦА
Москва
Королевские Кобры
20
Москва
Волшебники
0
26 апр., 10:00
БИТЦА
Москва
Спартанцы 1
20
Москва
Спартанцы 2
30
23 апр., 18:00
БИТЦА
Москва
Пегасы 2
20
Москва
Тигры
17
23 апр., 14:30
Акварель
Москва
Драконы
46
Москва
Драконы 2
16
23 апр., 13:30
Акварель
Москва
Тигры 2
35
Москва
Спартанцы 1
50
23 апр., 13:30
Марьина роща
Москва
Волшебники
32
Дата не назначена
Москва
Королевские Кобры
0
:
Москва
Пегасы
0
Дата не назначена
Москва
Спартанцы 1
0
:
Москва
Драконы
0
14 мая, 10:00
Москва
Королевские Кобры
66
:
Москва
Драконы
46
Истра
14 мая, 08:30
Москва
Пегасы
24
:
Москва
Спартанцы 1
46
Истра
13 мая, 17:30
Москва
Грифоны
27
:
Москва
Бобры
23
Истра
13 мая, 16:00
Москва
Спартанцы 2
28
:
Москва
Хаски
41
Истра
13 мая, 10:30
Москва
Драконы
20
:
Москва
Спартанцы 1
0
Истра
13 мая, 09:00
Москва
Пегасы
35
:
Москва
Королевские Кобры
59
Истра
12 мая, 19:30
Москва
Бобры
59
:
Москва
Хаски
39
Истра
12 мая, 18:00
Москва
Грифоны
32
:
Москва
Спартанцы 2
23
Истра
30 апр., 15:30
Москва
Тигры 2
50
:
Москва
Драконы 2
10
БИТЦА
30 апр., 13:15
Москва
Грифоны
50
:
Москва
Драконы 2
12
БИТЦА
30 апр., 12:10
Москва
Бобры
46
:
Москва
Спартанцы 2
39
Марьина роща
30 апр., 12:00
Москва
Тигры 2
49
:
Москва
Хаски
43
БИТЦА
26 апр., 15:00
Москва
Royal Motors
0
:
Москва
Королевские Кобры
20
БИТЦА
26 апр., 10:00
Москва
Волшебники
0
:
Москва
Спартанцы 1
20
БИТЦА
23 апр., 18:00
Москва
Спартанцы 2
30
:
Москва
Пегасы 2
20
БИТЦА
23 апр., 14:30
Москва
Тигры
17
:
Москва
Драконы
46
Акварель
23 апр., 13:30
Москва
Драконы 2
16
:
Москва
Тигры 2
35
Акварель
23 апр., 13:30
Москва
Спартанцы 1
50
:
Москва
Волшебники
32
Марьина роща